Liseme

Hao ni kina chuki hawakusaidi maishani. Wanatembea asteaste kuelekea kwa nyumba ya kina madhara na mashaka. Huko wao wana njama. Wanampamgia Upole kifo, mazishi na matanga. Huruma alipata habari hiyo na wanasaidiana na hatua kulijua suluhu bora.Hawataki maovu awaone kwani kwa maoni yao alimtafuta masaibu ili kumwumiza Amani. Kina Uzuri wameachwa na maswali mengi yasohitaji majibu.

Posts created 45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top